Hai hàm đã được lấy cao răng

Hình ảnh thực tế – Gấu – Samoyed

Hàm trên đã được lấy vôi răng

Hình ảnh thực tế – Ớt bờ kè – Labrador Retriever

Một số răng đã được lấy vôi

Hình ảnh thực tế – Sói – Alaska